Disclaimer

 

Ondanks de grote zorg en aandacht die de XLH Vereniging Nederland aan het samenstellen van deze website besteedt, is het mogelijk dat de gegeven informatie onjuist of onvolledig is. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend en de XLH Vereniging NL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website, of van informatie die door derden via deze website bereikbaar is.

Het is niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie die op deze website beschikbaar is openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder de schriftelijke toestemming van de XLH Vereniging NL.