Word lid van de XLH Vereniging Nederland

Door lid te worden van onze vereniging steun je ons werk voor mensen met X-gebonden hypofosfatemie.
Samen maken wij verschil!

Wie?

Iedereen kan lid worden van de vereniging; ook mensen die deze aandoening niet hebben maar zich wel betrokken voelen bij het doel van de vereniging.

Waarom lid worden?

Bij lidmaatschap van de XLH Vereniging Nederland: 

  • Steun je onze vereniging actief met jouw bijdrage
  • Heb je de gelegenheid lotgenoten te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen
  • Ben je betrokken bij de informatievoorziening en belangenbehartiging door de vereniging
  • Kun je deelnemen aan bijeenkomsten van de vereniging met andere patiënten met X-gebonden hypofosfatemie, interessante sprekers en workshops
  • Word je op de hoogte gehouden van ontwikkelingen rond zorg, medicatie en onderzoek.

Lidmaatschapsbijdrage

Per kalenderjaar bedraagt het lidmaatschap € 25,00. Méér overmaken mag !

Kinderen tot 18 jaar kunnen als lid worden ingeschreven en betalen tot 18 jaar geen contributie. 
(Minstens één betalend lid op hetzelfde adres.  Bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd wordt een kind automatisch betalend lid, tenzij het lidmaatschap tijdig wordt opgezegd.)

Word donateur van de XLH Vereniging Nederland

Een donatie, klein of groot, is zeer welkom. Daarmee kan de vereniging informatiemateriaal maken en verspreiden, de website onderhouden en lotgenotencontact organiseren. Als donateur kunt u, als u wilt, ook de periodieke Nieuwbrief ontvangen, waarmee u op de hoogte blijft van de activiteiten van de vereniging en de voortgang die wordt geboekt.