Op 9 oktober is van de Belastingdienst de beschikking ontvangen dat de XLH Vereniging Nederland vanaf de datum van oprichting, 26 oktober 2021, is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hiermee zijn giften aan onze vereniging voor de donateurs en schenkers aftrekbaar van hun inkomstenbelasting. De vereniging hoeft dan ook geen erf- en/of schenkingsbelasting te betalen over ontvangen giften, schenkingen en/of legaten.

Algemeen Nut Beogende Instelling

Een ANBI is verplicht om gegevens te publiceren op de eigen website, zoals het RSIN of het fiscaal nummer, contactgegevens en doelstelling van de instelling, een beleidsplan, de namen en functie van de bestuurders en hun beloning en een financiële verantwoording.

Zie hier het Beleidsplan XLH Vereniging Nederland 2021-2023, waarin de doelstellingen zoals die in de statuten zijn opgenomen zijn uitgewerkt. Meer informatie over ANBI en de voorwaarden voor belastingaftrek bij een gift staat op de site van de  Belastingdienst – ANBI.