Op 19 februari 2018 is een in de hele EU geldige voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen van het geneesmiddel burosumab (Kyowa Kirin, merknaam Crysvita®) verleend voor de behandeling van X-gebonden hypofosfatemie (XLH).

Recent heeft een groep artsen bestaande uit internist-endocrinologen en internist-nefrologen op verzoek van de commissie beoordeling add-on geneesmiddelen (CIEBAG, een commissie die valt onder Zorgverzekeraars Nederland) een advies opgesteld met criteria voor de behandeling van XLH-patiënten met burosumab. 

Toetsing aan deze criteria leidt er volgens de artsen toe dat het geneesmiddel beschikbaar is voor diegenen die er naar verwachting baat bij zullen hebben, maar de toepassing van het geneesmiddel buiten de groep waar het bewezen effectief is, vermeden wordt.
Hiermee wordt beoogd bij te dragen aan het doelmatig gebruik van het geneesmiddel en aan kostenbeheersing. 

Lees hier de behandelcriteria voor het verstrekken van Burosumab (Crysvita®) aan kinderen en volwassenen met XLH

behandelcriteria Burosumab Crysvita kinderen volwassenen