Op 30 juni en 1 juli 2022 vindt in Dublin (Ierland) een tweedaagse ontmoeting plaats georganiseerd door de International XLH Alliance. Voor het eerste zal de XLH Vereniging Nederland daaraan deelnemen. Op donderdag 30 juni is er een onderlinge bijeenkomst van de vertegenwoordigers van alle patiëntenorganisaties die samen de International XLH Alliance vormen. Deze ontmoeting wordt in principe jaarlijks gehouden, maar kon vanwege de coronapandemie twee jaar niet doorgaan. Op vrijdag 1 juli vindt dan het 3rd International XLH Symposium plaats, georganiseerd door de International XLH Alliance in samenwerking met de International Conference on Children’s Bone Health (ICCBH). Tijdens dit symposium, waaraan artsen en wetenschappers van verschillende disciplines deelnemen, worden de nieuwste inzichten en onderzoeksresultaten gepresenteerd om de kennis van XLH en de behandelmogelijkheden te bevorderen. Zie het programma 3rd XLH International Symposium. Twee vertegenwoordigers van de XLH Vereniging Nederland zullen in Dublin zoveel mogelijk informatie verzamelen en contacten leggen met andere patiëntenverenigingen en wetenschappers. Uiteraard volgt een verslag van het bezoek!